header image

Jaume Camps

L'evolució de l'educació

2013-04-23
El manteniment de moltes desigualtats malgrat decennis d’ensenyament mixt, ha fet reflexionar sobre els límits d’aquesta

Jaume Camps

L'evolució de l'educació

Jaume Camps
Antigament, la divisió social dels sexes assignava tasques diferents a homes i dones simplement pel fet de ser-ho; a aquest model social li corresponia una escola segregada, a la qual es preparava –i condicionava- cada sexe per desenvolupar uns rols determinats.

Aquesta visió partia d’un paradigma basat solament en les diferencies entre sexes, i donant per suposat uns destins vitals diferents des del moment de néixer. L’adveniment de l’educació mixta, tot i que motivat principalment per raons econòmiques, va contribuir a una major mixticitat social, i va facilitar la igualtat d’oportunitats d’ambdós sexes. El paradigma que va justificar aquesta opció va ser el convenciment de la igualtat entre sexes i la voluntat d’unes oportunitats idèntiques.

El manteniment de moltes desigualtats malgrat decennis d’ensenyament mixt, ha fet reflexionar sobre els límits d’aquesta. Així, l’educació diferenciada es proposa com un estil de tractament del gènere d’última generació; el seu paradigma considera la igualtat i la diferència, i es centra en el desenvolupament de cada alumne com a persona. De resultats constatables, s’aprecia una natural sintonia entre aquesta opció diferenciada i la tendència pedagògica de l’educació personalitzada; aquesta darrera queda reforçada en els seus objectius precisament per la separació dels sexes, ja que s’eliminen pressions de gènere anti-acadèmiques i alienes a l’escola, facilitant-se el desenvolupament personal de cada alumne. Alhora, aquesta pràctica està mostrant la seva eficàcia per arribar a una major igualtat d’oportunitats per a cada sexe.

Documentació addicional: 

Despresurizar el Aula
Leer

 Jaume Camps 

Jaume Camps i Bansell és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, i doctor en Pedagogia per la Universitat Internacional de Catalunya. Professor de Psicologia Social a la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. Creador del Fòrum d’Educació Diferenciada (www.Diferenciada.org). Ha col•laborat en la implementació de Plans d’Igualtat en l’àmbit escolar, i ha impartit conferències sobre l’educació diferenciada a diversos congressos internacionals. Recentment ha publicat una obra que resumeix la seva investigació en aquests camps.

 
El manteniment de moltes desigualtats malgrat decennis d’ensenyament mixt, ha fet reflexionar sobre els límits d’aquesta

TWITTER