header image

Igualtat d'oportunitats per a ells i elles

Igualtat d'oportunitats per a ells i elles

L'educació diferenciada és un model pedagògic que, partint de la igualtat de nens i nenes en drets, deures i dignitat, permet personalitzar l'educació en funció dels diferents ritmes maduratius. La finalitat última de l'educació diferenciada és aconseguir una igualtat d'oportunitats real dels alumnes, sense limitar les seves capacitats ni condicionar les opcions de futur de nois i noies.

L'educació diferenciada està creixent amb força arreu del món en àmbits, països, cultures i realitats polítiques molt diverses però, especialment, en els països avançats. Aquest model d'organització escolar és una forma més d'escolarització dins del sistema educatiu amb unes fortaleses i beneficis propis que enriqueixen el ventall de possibilitats educatives de la societat.

És una opció que s'adapta a tot tipus d'entorns i necessitats educatives: escoles d'un sol sexe, classes diferenciades en escoles mixtes, en determinats trams del procés educatiu o per assignatures concretes. Aquest model d'organització escolar ofereix a ambdós sexes les mateixes oportunitats educatives, on tots dos sexes es beneficien, en centres separats, del mateix currículum, d'unes instal·lacions escolars de qualitat i d'un personal docent qualificat. 

Comprendre i acceptar l'existència d'aquestes diferències entre sexes ens permet acceptar l'existència de diferents formes de comprendre i aprendre en les alumnes i els alumnes i d’aprofitar-les des del punt de vista pedagògic.

L'educació diferenciada parteix de la idea que no hi ha rols assignats per a cada sexe , sinó que cada home i cada dona han de tenir les mateixes oportunitats per poder optar, amb tota llibertat, al paper que vulguin exercir professionalment i personalment (Calvo, 2013). (buscar afegir-ho als anteriors)

La clau de l' èxit de l'educació diferenciada rau, precisament en l'equilibri entre el reconeixement de la diferència i la garantia de la igualtat entre els sexes (Gurian , 2006).

TWITTER