header image

Facilita l’ èxit escolar

Facilita l’ èxit escolar

Alguns dels països més avançats (Estats Units, Austràlia, Gran Bretanya, Alemanya, Noruega i França) estan introduint experiències o programes específics d'educació diferenciada com a mitjà per reduir el fracàs escolar i millorar els resultats dels nois.

La Comissió Europea ha reafirmat el seu objectiu que al 2020 l'abandonament escolar sigui inferior al 10 per cent a tota la UE. Al 2011 l'abandonament educatiu, percentatge de joves d'entre 18 i 24 anys que no han completat l'educació secundària obligatòria, se situava en el 13,5% (11,6% en el cas de les noies davant del 15,3% els nois).

Les dades publicades pels organismes internacionals reflecteixen que el component sexual és determinant en les xifres de fracàs escolar, cada vegada més gran entre els nois, amb especial incidència en països com: Malta (38,9%), Espanya (31%), Portugal (28,2%), Islàndia (22,2%) i Itàlia (21%).

L'educació diferenciada, en adaptar-se als ritmes maduratius i els estils d'aprenentatge de nens i nenes, aconsegueix bons resultats acadèmics, contribuint a reduir el fracàs escolar.

Fonts

Early leavers from education and training by sex 2011. % Of the population aged 18-24 with at most lower secondary education and not in further education or training. Eurostat. Enllaç 

TWITTER