header image

Amplia les opcions professionals

Amplia les opcions professionals

L'educació diferenciada proporciona a nois i noies més llibertat d'elecció en les matèries i sortides professionals no associades al seu sexe. Les diferències de resultats i habilitats en el període escolar condicionen les opcions acadèmiques i professionals que triaran nois i noies en el futur. Un bon exemple és l'accés a carreres de l'àmbit científic i tecnològic majoritàriament escollides per nois.

Segons va publicar Eurydice Unitat d’Eurydice de l'Agència Executiva en l'Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural de la Comissió Europea, va presentar al 2009 l'estudi Diferències de gènere en els resultats educatius: mesures adoptades i situació actual a Europa.

"Aquest tipus d'educació proporciona a nois i noies més llibertat per triar matèries no associades al seu sexe, ofereix més espai a les noies i contribueix a augmentar la seva autoestima, i fomenta l'esforç en els homes en no haver de preocupar-se per la seva imatge com estudiants. "(cap 6, pàg 85)

Segons un estudi realitzat per EASSE entre els seus centres associats el percentatge d'alumnes de col·legis femenins que opten per carreres universitàries de l'àmbit científic-tècnic s'incrementa notablement. D'altra banda el nombre d'alumnes homes que decideixen estudiar Magisteri, una carrera universitària amb escassa presència masculina, és molt superior a la mitjana.

NOIES
Millora l'accés de les noies a estudis científic tècnics.

Hi ha molts factors que poden contribuir a la manca de vocacions tecnològiques per part de les nostres joves: estereotips de gènere presents a les nostres aules, la manca de models professionals d'èxit i de referències femenines. Tots aquests factors necessiten una reflexió profunda i la realització d'iniciatives i investigacions encaminades a pal·liar-ho.

A Lisboa, després de la reunió del Consell de caps d'estat europeus, celebrada al març de 2000, es van marcar uns objectius educatius europeus comuns que, previsiblement, haurien d'arribar a finals del 2010. Un dels objectius - entre els 13 específics - va ser augmentar la matriculació en estudis científics i tècnics. Alhora, es pretenia augmentar la matriculació femenina en aquests estudis i així equilibrar la proporció relativa entre sexes.

Aquest fet amoïna a la gran majoria de països europeus. A Alemanya la ministra d'Educació Annete Shave (CSU) va impulsar un pla per intentar invertir aquesta situació. Sota el lema, "“Komm, mach MINT!" (Vine i participa) el govern germànic animava les joves estudiants a escollir titulacions de l'àmbit de les matemàtiques, informàtica, ciències naturals i tècnica.

NOIS
Interès dels nois per la docència

Alguns països han posat en marxa iniciatives concretes dirigides a atreure un major nombre d'homes a la professió. Irlanda, els Països Baixos, Anglaterra, Suècia i República Txeca han llançat campanyes específiques o programes específics per fer créixer l’ interès dels nois a la docència en el nivell de primària i per evitar que els nois que estan formant-se com a docents abandonin els estudis.

Fonts

Diferències de gènere en els resultats educatius: mesures adoptades i situació actual a Europa. Eurydice, 2009 

TWITTER