header image

Afavoreix la cohesió social

Afavoreix la cohesió social

Són notables els exemples que demostren que l'educació diferenciada pot ajudar a combatre el fracàs escolar i fomentar la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat amb una situació socioeconòmica desfavorida.

Al 2001 el Congrés dels EUA aprovà la llei No Child Left Behind Act ("Que cap nen quedi enrere") per fer front al fracàs escolar. La llei va fer possible que els centres d'educació pública s'hi incorporessin programes d'educació diferenciada.

En menys de 10 anys els centres públics d'aquestes característiques superen el mig miler, amb resultats molt positius. Tant Barack Obama, president dels EUA, com Arne Duncan, secretari d'Estat d'Educació, s'han manifestat públicament a favor del model.

NOIES

El cas més paradigmàtic és el de la Young Women‘s Leadership School de New York de Nova York, una escola per a noies de Harlem i el Bronx, el 70% de les quals viuen per sota del llindar de pobresa. Aquesta escola va ser creada al 1996 - sota mandat presidencial de Bill Clinton- i els seus responsables es van adonar que les noies vivien en un medi dominat pels nois.

L'any 2002 el percentatge d'ingrés a la universitat va ser del 96%, davant del 50% de mitjana a New York. Aquests resultats es van mantenir i l'any 2006 TYWLS East Harlem va obtenir el primer lloc per ràtio de graduació, amb un 100%. El 2007 aquest indicador va ser del 97%, davant la mitjana de la ciutat que es va mantenir en un 50%.

Amb aquesta experiència, la Young Women 's Leadership Foundation ha endegat altres escoles. Actualment, la seva xarxa de centres ofereix educació a 1.652 noies en entorns econòmicament desfavorits d'entre 12 i 18 anys a New York, Philadelphia i Chicago. El curs 2007-2008, la procedència demogràfica de les seves noies estudiants era: 51% afroamericanes, 35% llatines, 9% asiàtiques i 5% d'altres procedències.

La implementació d'escoles només per a noies per millorar les seves possibilitats de progrés social també s'està donant en altres punts del món.

NOIS

En els barris més desfavorits de Chicago, només un de cada 40 alumnes afroamericans arribava a la universitat. Arran d'aquestes xifres tan preocupants va néixer el projecte Prep Urban Project - institut públic per a nois afroamericans on mitjançant sorteig s'accedeix a la plaça escolar. La quota d'èxit d'aquests centres passà a situar-se per sobre del 95%. De manera que un dels primers col·legis que va visitar Obama amb la seva dona va ser un d'aquests instituts, i per això els seus alumnes són coneguts com little Obamas.

És important conèixer i comprendre aquestes diferències entre els i les alumnes a nivell emocional -amb les conseqüents implicacions a l'autoestima -, per a  fer-ne ús com a motor d'aprenentatge.

Algunes investigacions també han trobat diferències en la forma com nois i noies processen les emocions .

  • Diferències a l'hora d'afrontar els problemes.
  • Diferències a l'hora d'afrontar l'estrès o l'ansietat. 

Des de la perspectiva neuropsicològica es constaten diferències entre sexes en els processos que utilitzem per produir idees i emocions, recordar, conceptualitzar i interioritzar experiències i resoldre problemes:

  • Diferències en la seqüència de desenvolupament de les diverses regions del cervell (Cahill, 2005; De Bellyset al. 2001).
  • Diferències en la velocitat de maduració dels hemisferis, que persisteixen fins a l'adolescència (SchmithorstHolland & Dardzinski, 2008).
  • Diferent ritme en l'evolució d'àrees del cervell implicades en el llenguatge, la memòria espaial, la coordinació motora i el desenvolupament social (Halpern, 2000; Kimura 2000).
  • Diferent ritme en el desenvolupament de l'hipocamp, estructura cerebral implicada en la memòria(Fringset al. 2006; Yurgelun ToddKillgore&Cintron, 2003).
  • Diferències entre noies i nois a les àrees del cervell que s'utilitzen a l'hora de processar i emmagatzemar la informació(Andreano & Cahill, 2009; Fringset al. 2006; Njemance, 2007).  

Fonts

- Duncan can provide change we need.Chicago Tribune, Letter to the Editor 12/19/2008
- Charter Schools, Why they work. Plus: Arne Duncan talks education. Chicago Magazine. Febrer de 2009


TWITTER