header image

Recolzament dels organismes internacionals

Recolzament dels organismes internacionals

Veient els seus resultats beneficiosos, l'educació diferenciada ha estat recolzada pels diferents tractats Internacionals de referència en matèria educativa i la legislació específica de diversos Països de l'OCDE.

UNESCO

La UNESCO determina que no és discriminatori "crear o mantenir sistemes o establiments d'ensenyament separats per als alumnes de sexe masculí i per als de sexe femení" (article 2 de la Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l'esfera de l'ensenyament , 14 de desembre de 1960, ratificada el 1999 pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU).

ONU

L'article 2, anteriorment exposat va ser ratificat pel Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU el 1999.

Declaració Universal dels Drets Humans.

Article 26, 3: "Els pares tindran dret preferent a escollir el tipus d'educació que serà donada als seus fills."

La Directiva del Consell de la Unió Europea 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004 sobre el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en l'accés a béns i serveis i subministraments, exclou del seu àmbit d'aplicació als mitjans de comunicació, a la publicitat, a l'educació pública i privada (Considerant 13 i Article 3.3).

Avalada per països de la Unió d'Europea.

La Directiva del Consell de la Unió Europea 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004 sobre el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en l'accés a béns i serveis i subministraments, exclou del seu àmbit d'aplicació als mitjans de comunicació, a la publicitat, a l'educació pública i privada (Considerant 13 i Article 3.3).

D'acord amb els Drets Fonamentals de la Unió Europea.

La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (article 14.3) reconeix la llibertat de creació de centres docents i el dret de les famílies a educar els seus fills segons les seves pròpies conviccions pedagògiques.

Recolzada per les legislacions educatives de la majoria de països europeus

Països com França, Itàlia, Alemanya o Bèlgica apliquen aquesta directiva ratificant la legitimitat de l'educació diferenciada.

De fet, França va aprovar al mes d'agost de 2012 la Llei n ° 2012-954 per la qual es transposa diverses disposicions del dret comunitari en l'àmbit de la lluita contra la discriminació, i estableix la validesa de l'educació diferenciada com a model pedagògic i rebutja que sigui discriminatòria. 
TWITTER