header image

Enriqueix la pluralitat educativa

Enriqueix la pluralitat educativa

L'educació diferenciada és una opció escolar de present i amb molt de futur. En l'actualitat, nombrosos països d’Occident reconeixen l'aportació que l'educació diferenciada pot fer a la resolució dels problemes candents dels sistemes educatius occidentals, i possibiliten jurídicament la creació d'escoles diferenciades.

Alguns dels països més avançats del món, com Alemanya, Estats Units o Dinamarca, fins i tot ofereixen classes diferenciades dins de l'escola pública, enriquint el ventall de possibilitats educatives de la societat. A més, hi ha una àmplia literatura acadèmica, provinent sobretot de països anglòfons, sobre els efectes de l'educació diferenciada com a complement a la mixticitat.

Arreu del món, fa dècades que es considera l'educació diferenciada com una opció educativa legítima, mereixedora de ser objecte de la investigació acadèmica universitària.

El comissari europeu d'Educació i Cultura, l'eslovac Jan Figel, es va posicionar obertament sobre l'educació diferenciada.

"Europa és prou àmplia per donar cabuda a tots els models educatius. No estem en contra de l'educació diferenciada i no imposarem un model, perquè no volem establir sistema únic ".
Entrevista a Jan Figel publicada pel diari La Razón el 18 maig 2009. 

L'educació diferenciada facilita de tenir en consideració aquestes diferències a l'hora de definir i concretar les estratègies d'ensenyament i aprenentatge més idònies per als i les alumnes. Això no vol dir que totes les noies aprenguin d'una manera i tots els nois aprenguin d'una altra,el que realment implica és que hi ha diferències significatives en les formes d'aprendre de les i els alumnes que, en molts aspectes, són més importants que les diferències d'edat.

  • Diferències en aptituds cognitives
  • Diferències en el processament de la informació
  • Diferències en estils cognitius

· Diferències entre sexes en altres processos cognitius com la memòria  (Andreano & Cahill, 2009; Grimley, 2007) 

TWITTER