header image

Trencant estereotips

Trencant estereotips

L’educació diferenciada es mostra efectiva per a la llibertat personal a l’hora d’assumir rols considerats propis de l’altre sexe, minimitza el estereotips i obre les portes a l’elecció de matèries considerades tradicionalment de “noies” o de “nois”, amb menys pressió social.

Una problemàtica comuna que s’està donant a les aules europees és la presència d’una “cultura” dels nois i una altra de les noies. Ells i elles tendeixen a adoptar uns rols i normes implícits que s’identifiquen amb el grup del seu sexe. Es creen uns estils d’actuació sovint poc acadèmics i carregats amb el bagatge d’estereotips sexistes provinents de fora de l’escola.

NOIES

L'educació diferenciada ofereix a les alumnes un entorn d'aprenentatge més lliure de pressions socials. Les noies poden experimentar amb més llibertat les assignatures tradicionalment considerades "de nois", veure de què són capaces i guanyar en autoestima i ambició acadèmica. Aprendre en un entorn que minimitza els efectes indesitjats dels estereotips de gènere contribueix a descobrir i apuntalar la personalitat i permet ampliar les preferències i vocacions professionals de les joves.

En una escola de noies amb professores, aquestes constitueixen un model femení que inclourà activitats com la tecnologia o la competició esportiva. A més les millors estudiants en tots els àmbits acadèmics seran noies i, per tant, adequades per a servir de model a la resta.

NOIS

Els nois aprenen en un entorn que filtra moltes de les actituds anti-acadèmiques de la masculinitat. En una escola de nois el professor pot adaptar-se amb més facilitat a les necessitats educatives dels seus alumnes i generar un ambient escolar amb un to més marcadament formatiu i acadèmic.

A una conclusió similar arriba el sociòleg nord-americà Cornelius Riordan: "El primer aspecte a considerar de l'escola diferenciada és el fet que proveeix a noies i nois de millors models d'èxit personal per a cada sexe. Les escoles diferenciades poden ser especialment beneficioses per a les noies, ja que les millors estudiants en tots els àmbits acadèmics seran noies i, per tant, adequades per a servir de model. A més, el professorat de les escoles femenines sol ser femení. Cosa semblant es pot dir de les escoles masculines. S'hi presenten més models proacadémics de sexe masculí, legitimant l'ésser bon estudiant tot i ser home". 

A les escoles diferenciades, s’hi sol produir una disminució dels estereotips sexuals: tant nois com noies poden desenvolupar la seva personalitat i la seva identitat amb menys pressions, ja que no es veuen tan influïts per "el que has de ser" (Kindloni Thompson, 2000). 

Fonts

Indicator D5. Who aret he teachers? Education at a Glance 2012 OECD Indicators Enlace
Diferencias de género en los resultados educativos: medidas adoptadas y situación actual en Europa. Eurydice, 2009 Enlace

TWITTER