header image

SINGLE-GENDER SCHOOLS ALLOW PUPILS TO FOCUS ON SELF-DEFINITION

 

SINGLE-GENDER SCHOOLS ALLOW PUPILS TO FOCUS ON SELF-DEFINITION

Durant el desenvolupament de la cinquena edició del Congrés d'EASSE “Character Building, Equality & Wellbeing",  el director executiu de la IBSC  David Armstrong, va destacar el paper de l'escola diferenciada en el procés maduratiu de l'alumne: “L'escola diferenciada permet als seus alumnes un major grau de llibertat d'expressió, més llibertat per explorar la seva pròpia identitat, més llibertat per auto-definir-se en allò que els hi agrada fer, en els seus talents i en com aquests poden beneficiar a la comunitat” (David Amstrong, IBSC-USA). 

Al vídeo, els següents ponentes i delegats també van ser entrevistats: Francis Campbell, Daniel Moulin, Dobrochna Lama, Elizabeth Schiltz i Monika Jakubowska.


 

TWITTER