header image

Conferences about Single-Sex Education - Cevro Institute - Prague

"Equality in Diversity"

2015-02-10
 

Conferences about Single-Sex Education - Cevro Institute - Prague

"Equality in Diversity"

Conferences about Single-Sex Education - Cevro Institute - Prague
On January 15, the first part of Educational lecture programme was held in Cevro Institute in Prague. 

The lecture was called Equality in Diversity and was focused on single-sex schooling. It was given by Josep Maria Barnils and was presided by Mgr Jan Vepřek, the director of Parentes Basic School in Dobřejovice. 

Beside 50 people from the educational field in the Czech republic, it was also attended by the director of the Prague Parentes branch school, Mgr. Veronika Rybníčková.

Read more about "Parentes Basic School "Dne patnáctého ledna proběhla v Cevro Institutu v Praze první ze série přednášek zaměřených na single-sex vzdělávání. 

Přednáška nesla jméno Rovnost v rozdílnosti a vedl ji pan Josep Maria Barnils. Přednáška byla zaštítěna Základní školou Parentes v Dobřejovicích a pan ředitel Mgr. Jan Vepřek přednášku spolumoderoval. 
Mimo padesáti lidí z oboru vzdělávání se zúčastnila i paní ředitelka Základní školy Parentes Praha, Mgr. Veronika Rybníčková.
Read more >>>
TWITTER