header image

Proširuje profesionalne mogućnosti

Proširuje profesionalne mogućnosti

Prema publikaciji koju je objavio “Eurydice Unidad”, Izvršne agencije iz oblasti edukacije, audiovizuelnih medija  i kulture Europske komisije, 2009. godine, pod nazivom” Razlike u obrazovnim rezultatima na temelju spola: usvojene mjere i sadašnje stanje u Europi.

Prema studiji koju je napravio EASSE među njegovim udruženim centrima, postotak učenica polaznica djevojačklih škola  koje odabiru univerzitetske studije  iz znanstveno-tehničkih oblasti uvjećava se znatno. S druge strane,  broj muških polaznika koji se odlučuju za Učiteljsku školu, univerzitetske studije s niskim prisustvom muškaraca, je mnogo veći nego u prosjeku.

DJEVOJČICE 

Poboljšava pristup djevojčica na znanstveno tehničke studije. 

Postoji puno činbenika koji mogu doprinijeti nedostatku tehnološke sklonosti kod naših djevojaka: spolni stereotipi pristutni u našim razredima, nedostatak uspješnih profesionalnih referentnih ženskih uzora. Svi  ovi činbenici zahtjevaju duboko razmišljanje i ostvarivanje inicijativa i istraživanja radi njihovog ublaživanja. 

U Lisabonu, nakon samita šefova europskih država, održanom marta 2000. godine, obilježeni su zajednički obrazovni  europski ciljevi koji bi se, prema  predviđanjima, trebali ostvariti koncem 2010. godine. Jedan od tih ciljeva – od ukupno 3 specifična -  bio je i povećati broj upisa na znanstvene i tehničke studije. Istovremeno težilo se ka povećanom broj upisa djevojaka na te studije  u namjeri da se uravnotežit relativna proporciju među spolovima.

Ova činjenica je zabrinjavajuća  u većem broju europskih zemalja. U Njemačkoj, Ministarica za edukaciju, Annete Shave (CSU) pokrenula je plan u cilju da se pokuša  preinačiti  postojeća  situacija.  Pod  odrednicom: “Komm, mach MINT” (Dođi i učestvuj), njemačka vlada namjerava podsticati  mlade studentkinje na odabir  stručnih zvanja iz oblasti matematike, računarstva, prirodnih i tehničkih znanstava.

DJEČACI 

Zainteresiranost dječaka za  obrazovnu djelatnost 

Neke zemlje su pokrenule izravne inicijative usmjerene  privlačenju većeg broja muškaraca toj djelatnosti. Irska, Nizozemska, Engleska, Švedska i Republika Češka  lansirale su specifične programe i/ili  kampanje s namjerom da privuku muškarce obrazovnim djelatnostima na nivou osnovne škole i spriječe, da muškarci  koji se već edukuju kao obučitelji, prevremeno napuste studije.  

Izvori
Razlike u obrazovnim rezultatima na temelju spola: usvojene mjere i sadašnje stanje u Europa.
Eurydice, 2009

TWITTER