header image

Uz podršku međunarodnih organizacija

Uz podršku međunarodnih organizacija

Dolaskom na svijetlo njegove kosrisnosti,  jednospolno obrazovanje su podržali  različiti međunarodni  sporazumi iz oblasti edukacije  i specifično zakonodavstvo u više zemalja OCDE-a. 

UNESCO

UNESCO zaključuje da nije diskriminatorno “ osnivati i održavati sustave ili ustanove za obuku učenika muškog i učenica ženskog spola odvojeno. (“ Članak 2. Sporazuma o borbi protiv diskriminacije iz oblasti obuke, od 14. prosinca 1960. godine, potvrđen 1999. godine od strane Odbora za ekonomska, društvena i kulturna prava Ujedinjenih nacija). 

OUN

Gore navedeni članak 2. je Odbor za ekonomska, društvena i kulturna prava Ujedinjenih nacija potvrdio 1999. godine.  

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Članak 26,3: “Roditelji će imati preferentno pravo odabira tipa edukacije koju žele dati njihovoj djeci.” 

Uredba Savjeta Europske unije  2004/113/CE, od 13. prosinca 2004. godine o načelu jednakosti u ophođenju prema imuškaracima i ženama za ostvarivanje dobrobiti,  davanje usluga i skrbi,  isključuje iz svog  domena za primjenu sredstva javnog komuniciranja, reklame i državnu i privatnu  edukaciju (obrazloženje 13. i članak 3.3.).

Jamčena od strane zemalja Europske unije 

Uredba Savjeta Europske unije  2004/113/CE, od 13. prosinca 2004. godine o načelu jednakosti u ophođenju prema imuškaracima i ženama za ostvarivanje dobrobiti,  davanje usluga i skrbi,  isključuje iz svog  domena za primjenu sredstva javnog komuniciranja, reklame i državnu i privatnu  edukaciju (obrazloženje 13. i članak 3.3.). 

Suglasno Osnovnim pravima Europske unije

Povelja Osnovnih prava Europske unije (članak 14.3)  priznaje slobodu za otvaranje obrazovnih centara  i pravo obitelji da odlučuje o edukaciji njihove djece sukladno vlastitim pedagoškim ubeđenjima. 

Podržano školskim zakonodavstvom većine europskih  zemalja  

Zemlje poput Francuske, Italije, Njemačke ili Belgije primjenjuju ovu uredbu koja potvrđuje zakonitost jednospolnog obrazovanja.

Francuska je kolovoza 2012. godina usvojila zakon broj 2012-954 kojim se transponiraju  različite odredbe Komunitarnog prava  iz oblati borbe protiv diskrimnacije, i potvrđuje se zakonitost jednospolnog obrazovanja kao pedagoškog modela  i odbija se  da je diskriminirajuće. 

TWITTER