header image

Razbija stereotipe

Razbija stereotipe

Jednospolno obrazovanje se pokazuje efikasnim u izgradnji vlastite  slobode  za prihvatanje  uloga smatranih svojstvenim za suprotan spol, smanjuje učinak  sterotipa i otvara vrata  slobodnom odabiru predmeta koje se tradicionalno smatraju “muškim” ili “ženskim”, s nižim socijalnim priskom. 

Zajednička problematika koja se javlja u europskim razredima je prisustvo različitih “kultura” za dječake i djevojčice. Oni i one teže prihvatanju implicitnih uloga i normi  koje bi ih identficirale s grupom njihovog spola, čime se stvaraju stilovi ponašanja niskog akademskog učinka i natovareni spolnim stereotipima koji se prenose iz vanškolskog okruženja.

U jednospolnoj školi, ako se njome dobro upravlja, ta situacija se normalizira  i može se sagledati mnogo više načina da se bude muškarac ili žena.  

PRIJEDNOSTI ZA DJEVOJČICE 

Jednospolno obrazovanje nudi djevojčicama okruženje za učenje oslobođeno socijalnih pritisaka. Djevojčice mogu eksperimentirati s više slobode predmetima tradicionalno  smatranim “muškim”, vidjeti da su sposobne  i poboljšati njihovo samopoštivanje i akademske ambicije. Učiti u okruženju  koje minimizira neželjene efekte  rodnih stereotipova  doprinosi razvijanju vlastitih karakternih osobina i dopušta širenje profesionalnih prvenstava i sklonosti kod djevojaka.

U školi djevojaka sa profesoricama, ove predstavljaju ženski model koji će uvrstiti aktivnosti poput tehnologije ili sportskih natjecanja.  Dodatno tome, najbolje učenice u svim akademskim oblastima bit će  djevojčice, te prema tome, podobne da posluže kao model ostalima.  

PRIJEDNOSTI ZA DJEČAKE 

Dječaci uče u okruženju koje filtrira mnoge od ne-akademskih stavova muževnosti. U školi u kojoj su samo dječaci, profesor se lakše može prilagoditi obrazovnim potrebama njegovih učenika i stvarati školski ambijent s jače izraženim akademskih i obukovnim tonom.

Na sličan zaključak je došao i sjedinjenoamerički sociolog Cornelius  Riordan: “ Prvi aspekt za razmatranje jednospolnog obrazovanja  je činjenica da dječacima i djevojčicama nudi najbolje uzore vlastitog  uspjeha  za svaki spol. Jednospolne škole mogu biti posebno korisne za djevojčice, obzirom da će najbolje učenice u svim akademskim oblastima biti djevojčice, pa prema tome, prikladne da posluže kao uzor. Pore toga, obrazovni stručnjaci  u ženskim školama obično budu žene. Slično se može kazati  i za muške  škole. U njima se javlja više pro-akademskih uzora muškog spola, čime se potvrđuje da se može biti dobar učenik  iako si  muškarac.” 

Izvori:

Indicator D5. Who are the teachers? Education at a Glance 2012 OECD Indicators. Link
Spolna različitost  u obrazovnim rezultatima: usvojene mjere I sadašnje stanje u Europi. Eurydice, 2009 

TWITTER