header image

Canadá

 
Canadá OCDE (Prosjek) UE (Prosjek)
Rano napuštanje škole (1) 14.4%
Muškarac
Žena
Obrazovni nivo odraslog stanovništva (25-64 godine) (2)
Osnovna škola 12% 27% 25%
Osnovna škola 38% 44% 48%
Fakultet 50% 30% 27%
Izvješće PISA (3)
Čitanje 524 p Rank.6/65 493 p
Matematika 527 p Rank.10/65 496 p
Kompetencija u znanosti 529 p Rank.9/65 501 p
Javni rashodi na obrazovanje kao postotak BDP ( (4) 5.4% 5.4%

Canadá

TWITTER