header image

Canadá

 
Canadá OECD (Średnia) UE (Średnia)
Przedwczesne kończenie nauki (1) 14.4%
Chłopcy
Dziewczęta
Poziom wykształcenia osób dorosłych (25-64 lat) (2)
Nauka obowiązkowa 12% 27% 25%
Nauka obowiązkowa 38% 44% 48%
Studia wyższe 50% 30% 27%
Badanie PISA(3)
Czytanie i interpretacja 524 p Rank.6/65 493 p
Matematyka 527 p Rank.10/65 496 p
Rozumowanie w naukach przyrodniczych 529 p Rank.9/65 501 p
Wydatki publiczne na edukację jako %PKB (4), 5.4% 5.4%

Canadá

TWITTER