header image

KONFERENCJA szkoły "STRUMIENIE” Stowarzyszenia STERNIK - HARMONOGRAM

12 marca 2016, godz. 16.00 – 20.15

2016-03-07
 

KONFERENCJA szkoły "STRUMIENIE” Stowarzyszenia STERNIK - HARMONOGRAM

12 marca 2016, godz. 16.00 – 20.15

KONFERENCJA szkoły "STRUMIENIE” Stowarzyszenia STERNIK - HARMONOGRAM

Tytuł: Miłość, wierność, uczciwość – do śmierci czy „do czasu”?

16.00 – Powitanie (dyrektor szkoły STRUMIENIE - E. Korba), prowadzący

(Rodzice Państwo A. i K. Płotczykowie)

16.15 – 17.00 Wykład ks. dr. hab. Piotra Majera „Kanoniczne stwierdzenie

nieważności małżeństwa - pomoc czy zagrożenie?”

- Co robić, kiedy spotykamy kogoś, kto ma problem małżeński i myślimy, że jego małżeństwo

może być nieważne?

- Jakie środki stosować, by zachęcić innych do walki o wierność w czasie kryzysu, by ludzie nie myśleli

za szybko o nieważności, rozwodzie...

- Nowe prawo o procesach stwierdzenie nieważności małżeństwa, czy istnieje „rozwód kościelny"?

17.00 – 17.45 Wykład pp. Jadwigi i Jacka Pulikowskich „Miłość, wierność,

uczciwość na co dzień – problemy współczesnych małżonków”

- Praktyczne sposoby budowania i wzmacniania jedności i miłości małżeńskiej.

- Refleksje posynodalne – jakie czynniki i zjawiska zagrażające jedności i nierozerwalności

małżeństwa możemy zaobserwować we współczesnym świecie. Czego możemy się

spodziewać w Polsce. Jak przygotować się na to samemu i do czego wychowywać nasze

dzieci?

17.45 – 18.00 – Koncert chóru szkolnego pt. „Miłość – na zawsze młoda!”

18.00 – 18.30 – Przerwa (kawiarenka, sprzedaż książek)

18.30 – 19.30 – Panel dyskusyjny „Kochać – łatwo powiedzieć!”

 Moderuje p. Paweł Zuchniewicz

 Miłość - red. Dorota Łosiewicz „Miłość – próba ognia”

- Refleksja na podstawie książki „Cuda nasze powszednie” – co sprawia, że z trudnych

życiowych sytuacji jedne małżeństwa wychodzą zwycięsko, a inne się rozpadają? Na czym

budować mocne małżeństwo?

 Wierność – Anna i Andrzej Szymańscy „Wierność odnaleziona – jak budować miłość po 13 latach w innych związkach?”

- Świadectwo osobiste. Siła sakramentu małżeństwa, która pozwala przezwyciężyć problemy po ludzku nie do rozwiązania.

- Kilka słów o wspólnocie „Sychar” – kto i w jakich okolicznościach może liczyć na pomoc.

 Uczciwość - Katarzyna i Waldemar Dobrzyńscy „Uczciwość małżeńska – last but not least”

- Co w praktyce oznacza „uczciwość małżeńska”? Gdzie przebiega granica między prawem do własnych przyjaźni i znajomości (w tym z płcią przeciwną), czasu „tylko dla siebie”, własnych pieniędzy (słowem – między „ja” a „my”) a uczciwością wobec żony lub męża.

- Akademia Familijna (zwł. Kurs „Miłość małżeńska” - kryzysy małżeńskie - lepiej zapobiegać niż leczyć).

19.45 – 20.15 sztuka teatralna „Listy” wg scenariusza p. A. Murawskiej w reż. p. Jakuba Sewerynik – oparta na faktach historia o heroicznej miłości małżeńskiej i przebaczeniu. 


TWITTER